Byggnadsplåt

Alla slags plåtarbeten

Vår huvudsakliga syssla är bandtäckningar, takarbeten, fasadarbeten, fönsterinfattningar, hängrännor, stuprör, skorstenar, huvar, diverse listarbeten och alla typer av plåtarbeten som rör byggnadsplåtslageri